Vår värld förändras: Europa och vägen till 2030

Det här är en berättelse om den värld vi vill leva i om tio år. Om hur européer arbetar tillsammans för att bygga den världen och skapa verklig förändring, inte bara i våra egna samhällen utan också för miljontals människor runtom på jorden. Det är berättelsen om alla dessa människor. Och det är också din berättelse.

Vår vägledning är Agenda 2030, en uppsättning med 17 ambitiösa mål för att göra vår värld till en grönare och mer rättvis plats. Det är FN:s mål för hållbar utveckling. De globala målen.

 

Målen tillhör hela världen, men vi européer är deras främsta förespråkare. Tillsammans investerar vi lika mycket i att skapa Partnerskap för vår Planet och dess Människor, för Fred och för Välstånd som hela resten av världen tillsammans.

 

Vad av ovanstående är viktigast för dig?

Gör testet nu för att ta reda på det!

 
 

MÄNNISKOR

Coronaviruset har påverkat livet för oss alla, men skolbarn har drabbats särskilt hårt. När skolorna började öppna igen på vissa ställen i september 2020 var det över 800 miljoner unga, nästan hälften av världens befolkning i skolåldern, som fortfarande inte kunde gå i skolan. Vi anser att inget barn ska berövas sin framtid, inte ens av en kris som den här, vilket är skälet till att vi leder de globala svarsåtgärderna på pandemin. Men att säkerställa en bra utbildning för alla är inte en akutåtgärd, det är ett åtagande på lång sikt. Under de senaste fem åren har vi européer hjälpt 68 miljoner barn att kunna börja skolan: mer än Österrikes och Italiens befolkning tillsammans.

Titta själv!

 

Ljudberättelser

 
 

PLANETEN

Klimatförändringarna är ett annat globalt hot som inte respekterar gränser. Om vi och framtida generationer ska ha en chans att leva lyckliga och hälsosamma liv så måste vi agera nu, tillsammans, för att ta bättre hand om vår planet. Förutom att Europa blir den första klimatneutrala världsdelen, hjälper vi också 100 länder att vidta åtgärder mot klimatförändringarna och skydda över 46 miljoner hektar av ömtåliga ekosystem runtom i världen – en yta nästan lika stor som Spanien.

 
 
 

VÄLSTÅND

Europeiska program frigör investeringar för att skapa jobb så att tiotusentals småföretag kan komma igång att arbeta med gröna produktionsprocesser och tillhandahåller hållbar energi till runt 30 miljoner människor under de senaste fem åren. Det motsvarar hela befolkningen i Belgien, Luxemburg och Nederländerna tillsammans.

Om oss

Ljudberättelser

 
 

FRED

Varken vår planet eller dess befolkning kan blomstra utan fred. Fred är inspirationen till vår egen Europeiska union, och det är själva kärnan i vår bestämda avsikt att främja rättvisa och inkluderande samhällen överallt. Europa är den största förespråkaren av mänskliga rättigheter och demokrati runtom i världen. Under de senaste fem åren har vi européer stöttat fria och rättvisa val i 38 länder och vårt fredsbyggande arbete har påverkat livet för över tre miljoner människor – lika många som hela Berlins befolkning.

Ljudberättelser

 
 

PARTNERSKAP

Som talesättet lyder: ”Om du vill gå snabbt, gå ensam. Om du vill gå långt, gå tillsammans.”

Vi kan inte förändra världen på egen hand. Vår framtid hänger samman med våra partners framtid. I samarbete med regeringar, företag, internationella och gräsrotsorganisationer runtom i världen hjälpte Europeiska unionen till att vaccinera 64 miljoner spädbarn på bara ett år (hela Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungerns befolkning tillsammans), ledde den internationella finansieringen av forskningen om covid-19-vacciner och är den ledande bidragsgivaren till Covax, det globala initiativet för jämlik tillgång till dessa vacciner.

 

Följ oss på Instagram!