#2030 is now
 

PREOBLIKOVANJE NAŠEGA SVETA EVROPA IN POT V LETO 2030″

To je zgodba o svetu, v katerem želimo živeti čez deset let. O tem kako Evropejci sodelujejo, da bi ustvarili ta svet in prispevali prave spremembe ne samo v naše skupnosti, ampak za milijone ljudi povsod po svetu. To je zgodba vseh teh ljudi. To je tudi tvoja zgodba.

Naše vodilo je 2030 Agenda, ki vključuje 17 ambicioznih ciljev, ki bodo prispevali k trajnostnemu in pravičnejšemu svetu. To so cilji trajnostnega razvoja. Cilji CTR.

Cilji pripadajo celotnemu svetu, vendar smo Evropejci njihovi največji podporniki. Skupaj prispevamo več k vzpostavljanju partnerstev za naš planet in njegove prebivalce, za mir in blaginjo kot celoten ostali svet.

 
 

LJUDJE

Kriza, kot je Koronavirus, ne pozna meja. Dokler je virus nekje na svetu aktiven, ogroža celoten svet. Zato kot #TeamEurope vodimo globalni odziv na pandemijo. Pomoč ljudem v državah v razvoju ni zgolj pravilno dejanje, ampak je tudi v korist vseh nas. Ne samo v kriznih situacijah – prave spremembe zahtevajo dolgoročno predanost. V zadnjih petih letih smo na primer pomagali 68 milijonom otrok po vsem svetu v šolo – več kot je skupno število prebivalcev v Avstriji in Italiji.

#TeamEurope
68 MILIJONOV OTROK

SAM/-A SI OGLEJ NEKATERA IZMED TEH DEL

KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE ENAKOST SPOLOV ODPRAVA LAKOTE ODPRAVA REVŠČINE
 
 
30 MILIJONOV LJUDI

BLAGINJA

Evropski programi sproščajo naložbe za ustvarjanje delovnih mest v državah v razvoju, pomagajo k napredovanju več deset tisoč majhnih podjetij z uporabo trajnostnih proizvodnih procesov ter zagotavljajo trajnostno energijo 30 milijonom ljudi v zadnjih petih letih. Kar ustreza celotni populaciji Beneluksa.

 
ZMANJŠANJE NEENAKOSTI DOSTOJNO DELO IN GOSPODARSKA RAST TRAJNOSTNA MESTA IN SKUPNOSTI INDUSTRIJA, INOVACIJE IN INFRASTRUKTURA
 
 

PLANET

Klimatske spremembe so še ena globalna grožnja, ki ne spoštuje meja. Če želimo, da bodo naši otroci imeli srečna in zdrava življenja, moramo ukrepati zdaj, skupaj, da bomo bolje skrbeli za naš planet. Ne samo, da bo Evropa postala prvi klimatsko nevtralni kontinent, prav tako pomagamo 100 državam pri ukrepih na področju podnebnih sprememb in pomagamo zaščititi 46 milijonov hektarjev občutljivih ekosistemov po vsem svetu – območje, ki je skoraj tako veliko kot Španija.

46 MILIJONOV HEKTARJEV

OGLEJTE SI NEKATERE OD ŠTEVILNIH SKUPNOSTI PO SVETU, KI JIH EVROPA PODPIRA

PODNEBNI UKREPI ODGOVORNA PORABA IN PROIZVODNJA ČISTA VODA IN SANITARNA UREDITEV CENOVNO DOSTOPNA IN ČISTA ENERGIJA ŽIVLJENJE NA KOPNEM ŽIVLJENJE V VODI
 
3 Million people

MIR

Niti naš planet niti njegovi prebivalci se ne morejo razvijati brez miru. Mir je navdih za našo Evropsko unijo in prizadevamo si spodbujati pravične in vključujoče družbe vsepovsod po svetu. Evropa je največji podpornik človekovih pravic in demokracije po vsem svetu. V zadnjih 5 letih smo podpirali svobodne in pravične volitve v 38 državah in naše delo za vzpostavljanje miru je vplivalo na življenja 3 milijonov ljudi – kar je enako celotni populaciji Berlina.

 

Listen to these stories about lives that are changing for the better

 
MIR, PRAVIČNOST IN MOČNE INSTITUCIJE
Bird
 
 

PARTNERSTVO

»Če želiš hiteti, pojdi sam. Če želiš priti daleč, pojdimo skupaj.«

Sveta ne moremo spremeniti sami. Naša prihodnost je povezana s prihodnostjo naših partnerjev. V sodelovanju z vladami, podjetji, mednarodnimi in lokalnimi organizacijami po vsem svetu nam je uspelo v enem letu imunizirati 64 milijonov dojenčkov (kar je enako skupnemu prebivalstvu Poljske, Češke, Slovaške in Madžarske), zdaj pa usklajujemo naložbe v globalne raziskave na področju cepiva za Koronavirus.

64 MILIJONOV DOJENČKOV

SPOZNAJ NEKATERE LJUDI IZ TEH ZGODB