Meníme náš svet: Európa na ceste do roku 2030

Toto je príbeh o svete, v ktorom chceme žiť o desať rokov. O tom, ako Európania spolupracujú pri budovaní tohto sveta a prinášajú reálne zmeny nielen pre naše komunity, ale aj pre milióny ďalších ľudí na celom svete. Všetci títo ľudia sú súčasťou príbehu. Je to aj tvoj príbeh.

Pomocnú ruku nám na tejto ceste podáva Agenda 2030, ktorá zahŕňa súbor 17 ambicióznych cieľov, vďaka ktorým môžeme urobiť zo sveta ekologickejšie a spravodlivejšie miesto. Sú to ciele udržateľného rozvoja.

 

Týkajú sa síce celého sveta, no my Európania sme ich najväčšími podporovateľmi. Spoločne investujeme do budovania partnerstiev prospešných pre našu planétu a jej obyvateľov, ako aj do mieruprosperity toľko ako celý zvyšok sveta dokopy.

 

Ktorá z týchto piatich oblastí je pre teba najdôležitejšia?

Zisti to v našom kvíze!

 
 

ĽUDIA

Koronavírus narušil životy nás všetkých, obzvlášť ťažko však zasiahol školákov. Keď sa v septembri 2020 začali na niektorých miestach znovu otvárať školy, viac ako 800 miliónov mladých ľudí, čo je takmer polovica študujúceho obyvateľstva na svete, stále nemohlo navštevovať vyučovanie. Sme presvedčení, že žiadne dieťa by nemalo byť ochudobnené o budúcnosť, a to ani v prípade takejto krízy, a preto máme vedúcu úlohu v globálnej reakcii na pandémiu. Zabezpečenie dôstojného vzdelávania pre všetkých však nie je núdzovým opatrením, je to dlhodobý záväzok. Za uplynulých päť rokov sme my Európania pomohli dostať do škôl 68 miliónov detí na celom svete – to je viac ako obyvateľstvo Rakúska a Talianska dokopy.

Presvedč sa sám či sama!

 

Audiopríbehy

 
 

PLANÉTA

Zmena klímy je ďalšou globálnou hrozbou, ktorá nerešpektuje žiadne hranice. Ak chceme, aby naša aj budúce generácie mali šancu na šťastný a zdravý život, musíme ihneď spoločne konať a začať sa lepšie starať o planétu. Európa sa stane nielen prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, ale zároveň pomáhame ďalším 100 krajinám pri prijímaní opatrení proti zmene klímy a chránime viac ako 46 miliónov hektárov krehkých ekosystémov na celom svete – územie s rozlohou takmer celého Španielska.

 
 
 

PROSPERITA

Európske programy uvoľňujú investície na vytváranie pracovných miest v rozvojových krajinách, pozdvihujú desiatky tisícov malých a stredných podnikov prostredníctvom ekologických výrobných postupov a za posledných päť rokov sa vďaka nim zabezpečila udržateľná energia pre približne 30 miliónov ľudí. To zodpovedá počtu všetkých obyvateľov Belgicka, Luxemburska a Holandska.

O nás

Audiopríbehy

 
 

MIER

Planéta ani jej obyvatelia nemôžu prosperovať bez mieru. Mier je podstatou samotnej Európskej únie a tvorí základ nášho presvedčenia podporovať spravodlivé a začleňujúce spoločnosti všade vo svete. Európa je najväčším podporovateľom ľudských práv a demokracie na celom svete. Za posledných päť rokov sme my, Európania, podporili slobodné a spravodlivé voľby v 38 krajinách a naše snahy o budovanie mieru ovplyvnili životy viac ako troch miliónov ľudí – to je počet všetkých obyvateľov Berlína.

Audiopríbehy

 
 

PARTNERSTVO

Ako sa hovorí: „Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak chceš ísť ďaleko, choďte spolu.“

Zmeniť svet sa nám nepodarí osamote. Naša budúcnosť závisí od našich partnerov. V spolupráci s vládami, podnikmi, medzinárodnými organizáciami a organizáciami na najnižšej úrovni na celom svete Európska únia pomohla zaočkovať 64 miliónov detí len za jeden rok (to je obyvateľstvo Poľska, Česka, Slovenska a Maďarska dokopy), viedla medzinárodné financovanie výskumu zameraného na vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a je hlavným prispievateľom globálnej iniciatívy COVAX za spravodlivý prístup k týmto vakcínam.

Ideme správnym smerom

 

Sleduj nás na Instagrame!