Vines
 
#2030 Is Now
 

PREMIEŇAME NÁŠ SVET A EURÓPU NA CESTE K ROKU 2030

Toto je príbeh o svete, v ktorom chceme žiť o desať rokov. O tom, ako Európania spolupracujú na vytváraní tohto sveta a prinášajú skutočnú zmenu nielen do svojich vlastných komunít, ale aj pre milióny ľudí na celom svete. Je to príbeh všetkých týchto ľudí. A je to aj váš príbeh.

Naším sprievodcom je Agenda 2030, súbor 17 ambicióznych cieľov, vďaka ktorým sa náš svet stáva zelenším a spravodlivejším. Ide o ciele udržateľného rozvoja, v skratke SDGs.

Tieto ciele patria celému svetu, no ich najsilnejšími podporovateľmi sme my, Európania. Spoločne investujeme do budovania partnerstiev pre našu planétu a pre ľudí, ktorí na nej žijú, pre mier a prosperitu, a to viac než celý zvyšok sveta.

 
 

ĽUDIA

Kríza, akou je napríklad súčasná pandémia koronavírusu, nepozná hranice. Kým je vírus aktívny na ktoromkoľvek mieste vo svete, predstavuje hrozbu pre všetkých. Ako #TeamEurope preto stojíme na čele globálneho úsilia v boji proti pandémii. Pretože pomáhať ľuďom v rozvojových krajinách nie je len správna vec, ale je to aj v našom najlepšom záujme. A nielen v krízových situáciách si skutočná zmena vyžaduje dlhodobý záväzok. Napríklad za posledných päť rokov sme pomohli v celom svete dostať do školy 68 miliónov detí, čo je viac ako celkový počet obyvateľov Rakúska a Talianska dokopy.

#TeamEurope
68 MILIÓNOV DETÍ

PRESVEDČ SA SÁM O TEJTO PRÁCI

Kvalitné vzdelanie ZDRAVIE A KVALITA ŽIVOTA RODOVÁ ROVNOSŤ ŽIADEN HLAD ŽIADNA CHUDOBA
 
 
30 MILIÓNOV ĽUDÍ

PROSPERITA

Európske programy umožňujú investície do vytvárania pracovných miest v rozvojových krajinách. Pomocou ekologických výrobných procesov naštartovali desaťtisíce malých podnikov a za posledných päť rokov poskytli prístup k trvalo udržateľnej energii asi 30 miliónom ľuďom. To je počet obyvateľov celého Beneluxu.

 
ZNÍŽENIE NEROVNOSTÍ DÔSTOJNÁ PRÁCA A HOSPODÁRSKY RAST UDRŽATEĽNÉ MESTÁ A KOMUNITY PRIEMYSEL, INOVÁCIE A INFRAŠTRUKTÚRA
 
 

PLANÉTA

Klimatická zmena je ďalšou globálnou hrozbou, ktorá nerešpektuje hranice. Ak chceme, aby naše deti viedli šťastný a zdravý život, musíme konať teraz a spoločne, musíme sa lepšie starať o našu planétu. Nielenže bude Európa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, ale takisto pomáhame ďalším 100 krajinám prijať opatrenia zamerané na klimatické zmeny a po celom svete chránime viac ako 46 miliónov hektárov krehkých ekosystémov – čo je takmer rozloha Španielska.

46 MILIÓNOV HEKTÁROV

POZRI SI NIEKTORÉ Z MNOHÝCH KOMUNÍT, KTORÉ EURÓPA PODPORUJE PO CELOM SVETE

OCHRANA KLÍMY ZODPOVEDNÁ SPOTREBA A VÝROBA ČISTÁ VODA A HYGIENA DOSTUPNÁ A ČISTÁ ENERGIA ŽIVOT NA PEVNINE ŽIVOT POD VODOU
 
3 MILIÓNY ĽUDÍ

MIER

Ani naša planéta, ani jej obyvatelia nemôžu prosperovať bez mieru. Túžba po mieri bola inšpiráciou pre zrodnašej vlastnej Európskej únie a je základom nášho odhodlania všade podporovať spravodlivú a inkluzívnu spoločnosť. Európa je najväčším podporovateľom ľudských práv a demokracie vo svete. Za posledných päť rokov sme podporili slobodné a spravodlivé voľby v 38 krajinách a naša práca na budovaní mieru sa dotkla životov viac ako 3 miliónov ľudí, čo je celá populácia Berlína.

 

VYPOČUJ SI PRÍBEHY O TOM, AKO SA ŽIVOTY ĽUDÍ ZMENILI K LEPŠIEMU

 
MIER, SPRAVODLIVOSŤ A SILNÉ INŠTITÚCIE
Bird
 
 

PARTNERSTVÁ

“Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak chceš ísť ďaleko, choďte spolu. “

Nemôžeme sami zmeniť svet. Naša budúcnosť je previazaná s budúcnosťou našich partnerov. Vďaka spolupráci s vládami, podnikmi, medzinárodnými a miestnymi organizáciami po celom svete sme pomohli imunizovať 64 miliónov dojčiat za jeden rok (čo je počet obyvateľov Poľska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska spolu) a teraz koordinujeme investície do globálneho výskumu vakcíny proti koronavírusu.

64 MILIÓNOV DOJČIAT
PARTNERSTVÁ S CIEĽOM (CIELENÉ PARTNERSTVÁ)

ZOZNÁM SA S NIEKTORÝMI Z TÝCH, KTORÍ STOJA ZA TÝMITO PRÍBEHMI