#2030 is now banner
 

ONZE WERELD, ONS EUROPA TRANSFORMEREN
EN DE WEG NAAR 2030

Dit is het verhaal over de wereld waarin we over tien jaar willen leven. Over de manier waarop Europeanen samenwerken om die wereld te creëren, waardoor niet alleen voor onze eigen gemeenschappen, maar ook voor miljoenen mensen over de hele wereld echte verandering teweeg wordt gebracht. Het is het verhaal van al die mensen. En het is ook uw verhaal.

Onze gids is de Agenda 2030, een reeks van 17 ambitieuze doelstellingen om onze wereld groener en eerlijker te maken. Dit zijn de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De SDG’s.

De SDG’s behoren tot de hele wereld, maar wij Europeanen zijn hun meest fervente voorstanders. Samen investeren we meer in het sluiten van partnerschappen voor onze planeet en haar mensen, voor vrede en voor welvaart dan de rest van de wereld samen.

 
 

MENSEN

Een crisis als het coronavirus kent geen grenzen. Zolang het virus ergens in de wereld actief is, vormt het overal een bedreiging. Daarom nemen wij als #TeamEurope het voortouw in de wereldwijde reactie op de pandemie. Mensen in ontwikkelingslanden helpen is niet alleen de juiste stap, het is ook in ons aller belang. En niet alleen in crisissituaties – echte verandering vergt een langetermijnverbintenis. In de afgelopen vijf jaar hebben we bijvoorbeeld geholpen om 68 miljoen kinderen over de hele wereld naar school te krijgen – dat is meer dan de bevolking van Oostenrijk en Italië samen.

#TeamEurope
68 MILJOEN KINDEREN

ONTDEK ZELF SOMMIGE VAN DEZE WERKZAAMHEDEN

HOOGWAARDIG ONDERWIJS GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN GENDERGELIJKHEID GEEN HONGER GEEN ARMOEDE
 
 
30 MILJOEN MENSEN

WELVAART

Europese programma’s ontsluiten investeringen om banen te creëren in ontwikkelingslanden, tienduizenden kleine bedrijven met behulp van groene productieprocessen van de grond te krijgen en duurzame energie te leveren aan zo’n 30 miljoen mensen in de afgelopen vijf jaar. Dat staat gelijk aan de hele bevolking van de Benelux.

 
VERMINDERDE ONGELIJKHEDEN FATSOENLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR
 
 

PLANEET

Klimaatverandering is een andere wereldwijde bedreiging die geen rekening houdt met grenzen. Als we willen dat onze kinderen een gelukkig en gezond leven leiden, moeten we nu samen handelen om beter voor onze planeet te zorgen. Europa zal niet alleen het eerste klimaatneutrale continent zijn, we helpen ook honderd landen om actie te ondernemen tegen de klimaatverandering en beschermen meer dan 46 miljoen hectare fragiele ecosystemen over de hele wereld – een gebied dat bijna zo groot is als Spanje.

46 MILJOEN HECTARE

BEKIJK ENKELE VAN DE VELE GEMEENSCHAPPEN DIE EUROPA OVER DE HELE WERELD STEUNT

KLIMAATACTIE VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE SCHOON WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN BETAALBARE EN SCHONE ENERGIE LEVEN OP LAND LEVEN ONDER WATER
 
3 MILJOEN MENSEN

VREDE

Noch onze planeet, noch de mensen op deze planeet kunnen gedijen zonder vrede. Vrede is de inspiratiebron van onze eigen Europese Unie, en de kern van onze vastberadenheid om overal rechtvaardige en inclusieve samenlevingen te bevorderen. Europa is de grootste voorstander van mensenrechten en democratie ter wereld. In de afgelopen 5 jaar hebben we vrije en eerlijke verkiezingen in 38 landen gesteund en onze initiatieven voor vredesopbouw hebben het leven van meer dan 3 miljoen mensen geraakt – dat staat gelijk aan de hele bevolking van Berlijn.

 

LUISTER NAAR DEZE VERHALEN OVER LEVENS DIE TEN GOEDE VERANDEREN

 
VREDE, RECHTVAARDIGHEID EN STERKE INSTELLINGEN
 
 

PARTNERSCHAP

“Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen.”

We kunnen de wereld niet in ons eentje veranderen. Onze toekomst is verbonden met die van onze partners. Door samen te werken met overheden, bedrijven, internationale en kleinschalige organisaties over de hele wereld hebben we in slechts één jaar 64 miljoen baby’s helpen inenten (gelijk aan de gezamenlijke bevolking van Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije) en coördineren we momenteel de investeringen in het wereldwijde onderzoek naar een vaccin tegen het coronavirus.

64 MILJOEN BABY'S
PARTNERSCHAPPEN VOOR DE DOELSTELLINGEN

ONTMOET ENKELE MENSEN ACHTER DEZE VERHALEN