Pakeiskime savo pasaulį: Europa ir kelias į 2030 m.

Tai pasakojimas apie pasaulį, kuriame norime gyventi po dešimties metų. Apie tai, kaip Europiečiai drauge kuria šį pasaulį, siekdami realių pokyčių ne tik savo bendruomenėse, bet ir milijonams žmonių visame pasaulyje. Tai visų šių žmonių istorija. Tai ir jūsų istorija.

Mūsų vadovas – Darbotvarkė 2030 m. – tai 17 ambicingų tikslų rinkinys, kuriuo siekiama, kad pasaulis taptų ekologiškesnis ir teisingesnis. Tai yra darnaus vystymosi tikslai. DVT.

 

Tikslai priklauso visam pasauliui, tačiau mes, europiečiai, esame didžiausi jų rėmėjai. Kurdami partnerystę mūsų planetai ir jos žmonėmstaikai ir klestėjimui kartu mes investuojame tiek pat, kiek visas pasaulis kartu sudėjus.

 

Kuris iš šių penkių punktų jums yra svarbiausias?

Atsakykite į viktorinos klausimus ir sužinokite!

 
 

ŽMONĖS

Koronavirusas sutrikdė visų mūsų gyvenimą, tačiau ypač skaudžiai nukentėjo moksleiviai. Kai 2020 m. rugsėjį kai kur vėl pradėjo veikti mokyklos, daugiau kaip 800 mln. jaunuolių, t. y. beveik pusė pasaulio moksleivių, vis dar negalėjo lankyti pamokų. Mes tikime, kad nė vienas vaikas neturėtų likti be ateities, net ir dėl tokios krizės, todėl vadovaujame pasauliniam atsakui į pandemiją. Tačiau tinkamo išsilavinimo užtikrinimas visiems negali būti vykdomas paskubomis, tai ilgalaikis įsipareigojimas. Per pastaruosius penkerius metus mes, europiečiai, visame pasaulyje padėjome į mokyklas išleisti 68 mln. vaikų – tai daugiau nei Austrijos ir Italijos gyventojų skaičius kartu sudėjus.

Įsitikinkite patys!

 

Istorijų garso įrašai

 
 

PLANETA

Klimato kaita – dar viena pasaulinė grėsmė, kuri nepaiso sienų. Jei norime, kad mes patys ir ateities kartos turėtume galimybę gyventi laimingai ir sveikai, turime nedelsiant imtis veiksmų ir kartu geriau rūpintis savo planeta. Europa ne tik taps pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu, bet ir padeda 100 šalių imtis veiksmų klimato kaitos srityje ir saugo daugiau kaip 46 mln. hektarų trapių ekosistemų visame pasaulyje – beveik Ispanijos dydžio teritoriją.

 
 
 

KLESTĖJIMAS

Europos programos padeda pritraukti investicijas, kad besivystančiose šalyse būtų kuriamos darbo vietos, dešimtys tūkstančių mažų įmonių pradėtų veiklą naudodamos ekologiškus gamybos procesus, o per pastaruosius penkerius metus maždaug 30 mln. žmonių būtų aprūpinti tvaria energija. Šis skaičius prilygsta visiems Belgijos, Liuksemburgo ir Nyderlandų gyventojams kartu sudėjus.

Apie mus

Istorijų garso įrašai

 
 

TAIKA

Be taikos nei mūsų planeta, nei jos gyventojai negalėtų klestėti. Taika yra mūsų Europos Sąjungos įkvėpimo šaltinis, ji yra mūsų pasiryžimo visur skatinti teisingą ir įtraukią visuomenę pagrindas. Europa yra didžiausia žmogaus teisių ir demokratijos rėmėja visame pasaulyje. Per pastaruosius penkerius metus mes, europiečiai, parėmėme laisvus ir sąžiningus rinkimus 38 šalyse, o mūsų taikos stiprinimo veikla paveikė daugiau kaip tris milijonus žmonių – tai atitinka Berlyno gyventojų skaičių – gyvenimus.

Istorijų garso įrašai

 
 

PARTNERYSTĖ

Kaip sakoma: „Jei nori eiti greitai, eik vienas. Jei nori nueiti toli, eik kartu.“

Mes negalime pakeisti pasaulio vieni. Mūsų ateitis susijusi su mūsų partnerių ateitimi. Bendradarbiaudama su vyriausybėmis, verslo įmonėmis, tarptautinėmis ir pilietinėmis organizacijomis visame pasaulyje, Europos Sąjunga padėjo per vienerius metus paskiepyti 64 mln. kūdikių (toks būtų Lenkijos, Čekijos, Slovakijos ir Vengrijos gyventojų skaičius kartu sudėjus), vadovavo tarptautiniam COVID-19 vakcinų tyrimų finansavimui ir yra pagrindinė COVAX – pasaulinės iniciatyvos, kuria siekiama užtikrinti lygias galimybes gauti šias vakcinas, – rėmėja.

 

Sekite mus „Instagram“!