#2030 is now image
 

MUUDAME OMA MAAILMA
EUROOPA JA TEEKOND AASTANI 2030

See on lugu maailmast, kus me tahame kümne aasta pärast elada. Lugu sellest, kuidas eurooplased teevad koostööd sellise maailma loomiseks, tehes tõelisi muudatusi mitte ainult meie oma kogukondades, vaid ka miljonite inimeste elus kogu maailmas. See on kõigi nende inimeste lugu. See on ka teie lugu.

Meie teejuht on tegevuskava aastani 2030 ja selle 17 ambitsioonikat eesmärki, et muuta meie maailm rohelisemaks ja õiglasemaks paigaks. Need on kestliku arengu eesmärgid. Nimetame neid eesmärkideks.

Need eesmärgid kuuluvad kogu maailmale, aga meie, eurooplased, oleme nende suurimad toetajad. Koos me investeerime rohkem partnerluste loomisse meie planeedi ja selle inimeste, rahu ja heaolu nimel, kui kogu ülejäänud maailm kokku.

 
 

INIMESED

Selline kriis nagu koroonaviirus ei tunnista mingeid piire. Kuni see viirus on kuskil maailmas aktiivne, ähvardab see meid kõikjal. Seepärast meie, #TeamEurope, juhime maailma vastumeetmeid pandeemiale. Arengumaade inimeste aitamine ei ole üksnes õige tegu, vaid see on ka meie kõigi huvides. Seda mitte ainult kriisiolukorras – tõelisteks muutusteks on vaja pikaajalist pühendumist. Viimase viie aasta jooksul oleme näiteks aidanud 68 miljonil lapsel hakata koolis käima – seda on enam kui Austrias ja Itaalias elanikke kokku.

#TeamEurope
68 Miljonit last

VAADAKE SEDA TÖÖD OMA SILMAGA

KVALITEETNE HARIDUS HEA TERVIS JA ELUKVALITEET SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS EI ÜHTEGI NÄLJAST EI MINGIT VAESUST
 
 
30 Miljonit inimest

HEAOLU

Euroopa programmid kaasavad investeeringuid arengumaades töökohtade loomiseks, mis võimaldavad kümnetel tuhandetel väikeettevõtjatel keskkonnasäästlike tootmisprotsessidega hoo sisse saada ja on viimase viie aastaga andnud kestlikku energiat umbes 30 miljonile inimesele. Nii palju on elanikke kõigis Beneluxi riikides kokku.

 
VÄHEM EBAVÕRDSUST KORRALIK TÖÖ JA MAJANDUSKASV KESTLIKUD LINNAD JA KOGUKONNAD TÖÖSTUS, INNOVATSIOON JA TARISTUD
 
 

PLANEET

Kliimamuutus on veel üks üleilmne probleem, mis ei hooli piiridest. Kui tahame oma lastele head tervist ja õnnelikku elu, peame kohe ühiselt tegutsema, et meie planeedi eest paremini hoolitseda. Euroopast saab esimene kliimaneutraalne manner, kuid peale selle aitame ka sajal riigil astuda samme kliimamuutuse vastu võitlemiseks ja kaitseme üle 46 miljoni hektari hapraid ökosüsteeme kogu maailmas. Selle ala suurus vastab peaaegu Hispaania territooriumile.

46 miljonit hektarit

VAADAKE MÕNDA PALJUDEST KOGUKONDADEST ÜLE MAAILMA, KEDA EUROOPA TOETAB

KLIIMAMEETMED VASTUTUSTUNDLIK TARBIMINE JA TOOTMINE PUHAS VESI JA KANALISATSIOON TASKUKOHANE JA PUHAS ENERGIA ELU MAISMAAL ELU VEE ALL
 
3 miljonit inimest

RAHU

Meie planeet ega sellel elavad inimesed ei saa õitseda, kui ei ole rahu. Rahu on meie oma Euroopa Liidu eesmärk ja see on keskne meie otsusekindlates püüdlustes edendada kõikjal õiglast ja kaasavat ühiskonda. Euroopa on inimõiguste ja demokraatia suurim toetaja kogu maailmas. Viimase viie aasta jooksul oleme toetanud vabade ja õiglaste valimiste korraldamist 38 riigis ja meie jõupingutused rahu kindlustamiseks on puudutanud enam kui kolme miljonit inimest – see on kogu Berliini elanikkond.

 

KUULAKE NEID LUGUSID ELUDEST, MIS HAKKAVAD PAREMAKS MUUTUMA

 
RAHU, ÕIGLUS JA TUGEVAD INSTITUTSIOONID
 
 

PARTNERLUS

„Kui tahate minna kiiresti, minge üksi. Kui tahate minna kaugele, minge koos.“

Üksi ei saa maailma muuta. Meie tulevik on seotud meie partnerite omaga. Tehes koostööd valitsuste, ettevõtjate, rahvusvaheliste ja kohalike ühingutega, aitasime üheainsa aastaga vaktsineerida 64 miljonit väikelast (see on Poola, Tšehhi, Slovakkia ja Ungari elanikkond kokku) ja praegu koordineerime investeeringuid üleilmsetesse teadusuuringutesse koroonaviiruse vaktsiini loomiseks.

64 miljonit väikelast
PARTNERLUSED EESMÄRKIDE TÄITMISEKS

TUTVUGE MÕNE INIMESEGA NENDEST LUGUDEST