Vines
 
#2030 is now image
 

EN VERDEN I FORANDRING, EUROPA OG VEJEN FREM MOD 2030

Dette er en historie om den verden, vi ønsker at leve i ti år fra i dag. Om, hvordan europæere arbejder sammen om at skabe denne verden og sikre reel forandring, ikke bare i vores egne lokalsamfund, men også for millioner af mennesker verden over. Dette er alle disse menneskers historie. Det er også din historie.

Vores udgangspunkt er 2030-dagsordenen, 17 ambitiøse mål for hvordan vi gør vores verden til et grønnere og mere retfærdigt sted at leve. Dette er FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. De 17 verdensmål.

Målene tilhører hele verden, men vi europæere er deres stærkeste fortalere. Sammen investerer vi mere i at opbygge partnerskaber – for Jorden og dens folk, for fred og for velstand – end resten af verden tilsammen.

 
 

MENNESKER

En krise som coronavirussen kender ingen grænser. Så længe virussen er aktiv et sted i verden, er den en trussel overalt. Derfor fører vi som #TeamEurope an i den globale reaktion på pandemien. At hjælpe mennesker i udviklingslandene er ikke bare det rigtige at gøre, det er også til gavn for os alle. Det gælder ikke bare i krisesituationer – ægte forandring kræver langsigtet engagement. I løbet af de sidste fem år har vi fx bidraget til at sende 68 millioner børn rundt om i verden i skole – flere end Østrigs og Italiens befolkning tilsammen.

#TeamEurope
68 MILLIONER BØRN

SE NOGET AF DETTE ARBEJDE

KVALITETSUDDANNELSE SUNDHED OG TRIVSEL LIGESTILLING MELLEM KØNNENE STOP SULT AFSKAF FATTIGDOM
 
 
30 MILLIONER MENNESKER

VELSTAND

I løbet af de seneste fem år har europæiske programmer frigjort investeringer til at skabe arbejdspladser i udviklingslande. Derved har titusinder af små virksomheder kunnet iværksætte grønne produktionsprocesser, og der er sikret bæredygtig energi til omkring 30 millioner mennesker. Det svarer til den samlede befolkning i Benelux-landene.

 
MINDRE ULIGHED ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
 
 

JORDEN

Klimaændringer er en anden global trussel, der er ligeglad med grænser. Hvis vi vil have, at vores børn skal leve sunde og lykkelige liv, skal vi handle nu og stå sammen om at passe bedre på Jorden. Europa bliver ikke bare det første klimaneutrale kontinent, vi gør også 100 lande i stand til at gribe ind over for klimaændringer, og vi beskytter over 46 millioner hektar skrøbelige økosystemer rundt om i verden – et område næsten på størrelse med Spanien.

46 MILLIONER HEKTAR

SE NOGLE AF DE MANGE LOKALSAMFUND, EUROPA STØTTER RUNDT OMKRING I VERDEN

KLIMAINDSATS ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION RENT VAND OG SANITET BÆREDYGTIG ENERGI LIVET PÅ LAND LIVET I HAVET
 
3 MILLIONER MENNESKER

FRED

Hverken Jorden eller dens befolkning kan trives uden fred. Fred er inspirationen for vores egen Europæiske Union og kernen i vores ønske om at fremme retfærdige og rummelige samfund overalt. Europa er den største fortaler for menneskerettigheder og demokrati i hele verden. I løbet af de seneste fem år har vi støttet frie og retfærdige valg i 38 lande. Og vores fredsopbyggende arbejde har berørt flere end 3 millioner menneskers liv – det er lige så mange, som der er indbyggere i Berlin.

 

LYT TIL DISSE HISTORIER OM MENNESKER, DER HAR FÅET BEDRE LIV.

 
FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER
Bird
 
 

PARTNERSKAB

“Hvis I vil rejse hurtigt, så rejs alene. Hvis I vil rejse langt, så rejs sammen.”

Vi kan ikke ændre verden alene. Vores fremtid hænger sammen med vores samarbejdspartneres. I samarbejde med regeringer, virksomheder, internationale organisationer og græsrodsbevægelser over hele verden har vi vaccineret 64 millioner spædbørn på bare ét år (svarer til det samlede antal indbyggere i Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn). Og nu koordinerer vi investeringer i global forskning i en vaccine mod coronavirussen.

64 MILLIONER SPÆDBØRN
PARTNERSKAB FOR MÅLENE

MØD NOGLE AF PERSONERNE BAG DISSE HISTORIER