En verden i forandring, Europa og vejen frem mod 2030

Dette er en historie om den verden, vi ønsker at leve i ti år fra i dag.  Om, hvordan europæere arbejder sammen om at skabe denne verden og sikre reel forandring, ikke bare i vores egne lokalsamfund, men også for millioner af mennesker verden over. Dette er alle disse menneskers historie. Det er også din historie. Vores udgangspunkt er 2030-dagsordenen 17 ambitiøse mål for hvordan vi gør vores verden til et grønnere og mere retfærdigt sted at leve. Dette er FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. SDG’erne.

 

Målene tilhører hele verden, men vi europæere er deres stærkeste fortalere. Sammen investerer vi mere i at opbygge partnerskaber for Jorden og dens folk, for fred og velstand – end resten af verden tilsammen.

 

Hvilket mål er vigtigst for dig?

Tag quizzen, og find ud af det!

 
 

Mennesker

Coronavirus har vendt op og ned på hverdagen for os alle, men skolebørn har været særligt hårdt ramt. Da skolerne begyndte at genåbne nogle steder i september 2020, kunne over 800 millioner unge, næsten halvdelen af verdens elever, stadig ikke møde fysisk op. Vi mener, at ingen børn skal fratages en fremtid, heller ikke af en krise som denne, og derfor leder vi den globale indsats under pandemien. At sikre en rimelig uddannelse til alle er dog ikke noget, man kan gøre nu og her, det kræver en indsats på den lange bane. I løbet af de seneste fem år har vi europæere hjulpet med at sende 68 millioner børn rundt om i verden i skole – det er flere end Østrigs og Italiens befolkninger tilsammen.

Se selv!

 

Lydhistorier

 
 

Jorden

Klimaændringer er en anden global trussel, der er ligeglad med grænser. Hvis vi og de kommende generationer skal have en chance for at leve sunde og lykkelige liv, skal vi handle nu og stå sammen om at passe bedre på Jorden. Europa bliver ikke bare det første klimaneutrale kontinent, vi gør også 100 lande i stand til at gribe ind over for klimaændringer, og vi beskytter over 46 millioner hektar skrøbelige økosystemer rundt om i verden – et område næsten på størrelse med Spanien.

 
 
 

Velstand

Europæiske programmer frigør til investeringer til at skabe jobs i udviklingslande. Derved har titusinder af små virksomheder kunnet iværksætte grønne produktionsprocesser, og der er sikret bæredygtig energi til omkring 30 millioner mennesker i de seneste fem år. Det svarer til den samlede befolkning i Belgien, Luxembourg og Nederlandene.

Om os

Lydhistorier

 
 

Fred

Hverken Jorden eller dens befolkning kan trives uden fred. Fred er inspirationen til vores egen Europæiske Union og kernen i vores ønske om at fremme retfærdige og rummelige samfund overalt. Europa er den største fortaler for menneskerettigheder og demokrati i hele verden. I løbet af de seneste fem år har vi støttet frie og retfærdige valg i 38 lande. Og vores fredsopbyggende arbejde har berørt flere end tre millioner menneskers liv – det er lige så mange, som der er indbyggere i Berlin.

Lydhistorier

 
 

Partnerskab

Der er en talemåde: »Hvis I vil rejse hurtigt, så rejs alene. Hvis I vil rejse langt, så rejs sammen.«

Vi kan ikke ændre verden alene. Vores fremtid hænger sammen med vores samarbejdspartneres. I samarbejde med regeringer, virksomheder, internationale organisationer og græsrodsbevægelser over hele verden har Den Europæiske Union hjulpet med at vaccinere 64 millioner spædbørn på et enkelt år (svarer til det samlede antal indbyggere i Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn), været førende inden for international finansiering til forskning i covid-19-vacciner og er den førende bidragsyder til COVAX, det globale initiativ for lige adgang til disse vacciner.

 

Følg os på Instagram!