Měníme náš svět: Evropa a cesta směrem k roku 2030

Tohle je příběh o světě, ve kterém bychom chtěli za deset let žít. Vypráví o tom, jak obyvatelé Evropy vzájemně spolupracují, aby takový svět vytvořili, a zasazují se přitom o opravdové změny nejen pro své vlastní komunity, ale i pro miliony dalších lidí po celém světě. Tenhle příběh je o všech těchto lidech. A je to i tvůj příběh.

Naším průvodcem je Agenda 2030, tedy sada 17 ambiciózních cílů, díky kterým se náš svět může stát ekologičtějším a spravedlivějším. Těmto cílům se říká cíle pro udržitelný rozvoj. Zkráceně SDG.

 

Tyto cíle patří celému světu, ale my Evropané jsme jejich nejaktivnějšími zastánci. Společně do Partnerství pro naši Planetu a její Lidi a do Míru a Prosperity investujeme tolik, co celý zbytek světa dohromady.

 

Který z těchto pěti aspektů je pro tebe nejdůležitější?

Vyzkoušej si náš kvíz a zjistíš to!

 
 

LIDÉ

Koronavirus zasáhl do životů náš všech, ale zvláště náročně to je pro školáky. Když se školy začaly na některých místech v září 2020 znovu otvírat, více než 800 milionů mladých lidí, téměř polovina žáků na celém světě, se stále nemohlo výuky zúčastnit. My věříme, že žádné dítě by nemělo být připraveno o budoucnost, a to ani krizí, jakou je ta současná, a proto stojíme v čele globální odezvy na tuto pandemii. Zajištění dostatečného vzdělání pro každého však není žádná mimořádná pomoc, naopak se jedná o dlouhodobý závazek. V průběhu posledních pěti let jsme my, obyvatelé Evropy, pomohli 68 milionům dětí z celého světa do školy – to je více lidí, než kolik jich žije v Rakousku a Itálii dohromady.

Podívejte se sami!

 

Audiopříběhy

 
 

PLANETA

Klimatická změna je další globální hrozbou, která nehledí na státní hranice. Pokud máme mít my a budoucí generace šanci na šťastný a zdravý život, musíme jednat okamžitě a společně a lépe se o naši planetu starat. Evropa nejen že bude prvním klimaticky neutrálním kontinentem, ale pomáhá také 100 dalším zemím s kroky v oblasti klimatické změny a taky chrání více než 46 milionů hektarů křehkých ekosystémů po celém světě – což je oblast téměř o velikosti Španělska.

 
 
 

PROSPERITA

Díky Evropským programům proudí investice do vytváření pracovních míst v rozvojových zemích, desítkám tisíc malých podniků se prostřednictvím ekologických výrobních procesů dostává podpory do jejich začátků a přibližně 30 milionům lidí byla za posledních pět let poskytnut přístup k udržitelné energii. To je ekvivalent celé populace Belgie, Lucemburska a Nizozemska.

O nás

Audiopříběhy

 
 

MÍR

Bez míru se nemůže dobře vést ani naší planetě, ani jejím obyvatelům. Mír je inspirací pro nás samotné v Evropské unii a je jádrem našeho odhodlání podporovat spravedlivé a inkluzivní společnosti po celém světě. Evropa je největším zastáncem lidských práv a demokracie na světě. Během posledních pěti let jsme my, Evropané, podpořili svobodné a spravedlivé volby ve 38 zemích a naše snahy o budování míru měly vliv na životy více než tři miliony lidí – to je celá populace Berlína.

Audiopříběhy

 
 

PARTNERSTVÍ

Jak říká známé přísloví: „Kdo chce jít rychle, jde sám. Ale kdo chce dojít daleko, jde s druhými.“

Pokud chceme změnit svět, nemůžeme to dokázat sami. Naše budoucnost je přímo spojena s budoucností našich partnerů. Evropská unie ve spolupráci s vládami, podniky a mezinárodními a místními organizacemi po celém světě pomohla za jediný rok naočkovat 64 milionů kojenců (to je celková populace Polska, Česka, Slovenska a Maďarska), stála v čele mezinárodního financování výzkumu vakcín proti onemocnění COVID-19 a je hlavním přispěvatelem do programu COVAX, globální iniciativy pro spravedlivý přístup k těmto vakcínám.

 

Sledujte nás na Instagramu!