Да преобразим света: Европа и пътят до 2030 г.

Това е история за света, в който искаме да живеем след десет години. За това как европейците работят заедно, за да създадат този свят, като внасят истинска промяна не само в нашите общности, но и за милиони хора по целия свят. Това е историята на всички тези хора. Това е и твоята история.

Водим се от Програмата до 2030 г. — набор от 17 амбициозни цели, с помощта на които ще превърнем нашия свят в по-екологично и по-справедливо място. Това са Целите за устойчиво развитие. ЦУР.

 

Целите принадлежат на целия свят, но ние, европейците, сме най-силните им поддръжници. Заедно ние инвестираме в изграждане на Партньорства за нашата Планета и за Хората, които живеят на нея, за Мира и за Просперитета толкова много, колкото всички останали по целия свят взети заедно.

 

Кое от тях е най-важно за теб?

Направи теста и разбери!

 
 

ХОРА

Коронавирусът преобърна целия ни живот, но най-засегнати са учениците. Когато през септември 2020 г. училищата отново започнаха да отварят врати на някои места, повече от 800 милиона млади хора (почти половината от учащите по целия свят) все още не можеха да посещават училище. Ние вярваме, че нито едно дете не трябва да бъде лишено от бъдеще, дори при криза като тази, ето защо поведохме глобалните действия срещу пандемията. Осигуряването на достойно образование за всички обаче не е действие при извънредни обстоятелства, а дългосрочен ангажимент. През последните пет години ние, европейците, помогнахме на 68 милиона деца по целия свят да тръгнат на училище — повече от населението на Австрия и Италия, взети заедно.

Убедете се сами!

 

Аудио истории

 
 

ПЛАНЕТА

Изменението на климата е друга глобална заплаха, която не зачита границите. Ако ние и бъдещите поколения искаме да имаме шанс за щастлив и здравословен живот, трябва да действаме сега заедно, за да осигурим по-добра грижа за нашата планета. Освен че Европа ще бъде първият неутрален по отношение на климата континент, ние също така помагаме на 100 държави да предприемат действия във връзка с изменението на климата и защитаваме над 46 милиона хектара уязвими екосистеми по целия свят — площ почти колкото Испания.

 
 
 

ПРОСПЕРИТЕТ

През последните пет години с помощта на европейските програми се отключват инвестиции за създаване на работни места в развиващите се страни, успешно стартират десетки хиляди малки предприятия, като използват по-екологични производствени процеси и се осигурява устойчива енергия за около 30 милиона души. Това е еквивалентът на цялото население на Белгия, Люксембург и Нидерландия.

За нас

Аудио истории

 
 

МИР

Нашата планета и хората на нея могат да просперират само ако има мир. Мирът е вдъхновението за нашия Европейски съюз и е в основата на решението ни да насърчаваме създаването на справедливи и приобщаващи общества навсякъде. Европа е най-големият поддръжник на правата на човека и демокрацията по света. През последните пет години ние, европейците, подкрепихме свободните и честни избори в 38 държави, а действията ни по изграждане на мира оказаха влияние върху живота на над три милиона души — това е цялото население на Берлин.

На път сме да постигнем целите

Аудио истории

 
 

ПАРТНЬОРСТВО

Поговорката гласи: „Ако искаш да вървиш бързо, върви сам. Ако искаш да стигнеш далеч, върви с другите“.

Не можем сами да променим света. Нашето бъдеще е обвързано с бъдещето на нашите партньори. Благодарение на съвместната си работа с правителства, предприятия, международни и местни организации по целия свят, Европейският съюз помогна за имунизирането на 64 милиона бебета за една година (населението на Полша, Чехия, Словакия и Унгария взето заедно), оглави международното финансиране на изследванията за разработване на ваксини срещу COVID-19 и е водещият участник в COVAX — глобалната инициатива за равен достъп до тези ваксини.

На път сме да постигнем целите

 

Последвайте ни в Instagram!